top of page

Ca dao thời đại 

Chủ đề: Ca dao thời đại...
 

 

Ca dao thời đại !

Xin ngã nón chào bái phục

 những tác giả vô danh có

      đầu óc rất tiếu lâm...

                 ********

 

Coffee đắng bỏ đường là ngọt

Tình yêu đắng bỏ cuộc là xong.

 

Đi khắp thế gian, không ai thương cha bằng mẹ,

Uống rượu beer vào, không ai chưởi mẹ, bằng cha.

 

Tìm một người bạn thân không khó, 

nhưng quan trọng nó là chó hay người?

 

Đã sống trong thể xác con người!

thì đừng bao giờ sống bằng lương tâm của một con chó.

 

Cuộc tình dù đúng hay sai, đứa nào

nhớ dai, thì đứa đó khổ...

 

Muốn thành công phải qua nhiều thất

bại, sống ở đời, có dại mới có khôn.

 

Không tham lam không phải  tham biện.

Không nhiều chuyện không phải...Vietnamese.

 

Nhớ quá khứ buồn rơi nước mắt.

Nhìn tương lai lạnh toát mồ hôi.

 

Ai mua tui bán cây si,

Si tôi tốt giống cành chi chít cành.

Hễ si mà gặp đất lành,

Là si phát triển trở thành...Sida.

 

Còn thời lên ngựa bắn cung,

Hết thời xuống ngựa lấy thun bắn ruồi.

 

Đêm nằm ở dưới bóng trăng,

Thương cha nhớ mẹ không bằng nhớ em.

 

Gió đưa bắp cải về trời,

Tiền đô đưa tiễn em rời cố hương.

 

Học mà không chơi, đánh rơi tuổi trẻ.

Chơi mà không học: Bán rẻ tương lai.

Thôi thì ta chọn cả hai,

Vừa chơi vừa học, tương lai huy hoàng.

 

Kén canh chọn cá lung tung,

Mai kia ở giá chiếu mùng lạnh tanh.

 

Khi xưa vác bút theo thầy,

Bây giờ em lại vác cày theo trâu.

 

Khôn ba năm dại một giờ,

Biết vậy dại sớm khỏi chờ ba năm.

 

Lời hứa không mất tiền mua,

Tội gì không hứa khi lừa đảo ai.

 

Mấy đời bánh đúc có xương,

Mấy đời chơi net không vương tơ tình.

 

Nắng mưa là chuyện của trời,

Cúp cua là chuyện của đời học sinh.

Cúp cua đừng cúp một mình,

Rủ thêm vài đứa tâm tình cho vui.

 

Nhờ trời mua thuận gió hòa,

Mày không nghỉ ốm, để tao chép bài.

Ngó lên mình chẳng bằng ai,

Ngó xuông thì cũng chẳng ai hơn mình.

 

Người đi một nữa hồn tôi mất.

Một nửa hồn kia đứng chửi thề......

 

 

bottom of page