top of page

Hình Ảnh 2012

Đại Hội KN 40 năm ĐNBB Ra Khơi

Video 40 năm ĐNBB RA KHƠI

Đại Hội kỷ niệm 40 năm ĐNBB RA KHƠI được tổ chức tại Nam Cali ngày 15 tháng 4 năm 2012

Đêm Tâm Tình

Đại Hội kỷ niệm 40 năm ĐNBB RA KHƠI được tổ chức tại Nam Cali ngày 15 tháng 4 năm 2012

Đêm tâm tình 2

Đại Hội kỷ niệm 40 năm Đệ Nhị Bảo Bình ra khơi - Đêm tâm tình tiếp theo

Đêm dạ hội

Đại Hội kỷ niệm 42 năm ĐNBB RA KHƠI được tổ chức tại San Jose ngày 15 tháng 4 năm 2014

Kỷ niệm 40 năm ra khơi

Đại Hội kỷ niệm 40 năm ĐNBB RA KHƠI được tổ chức tại Nam Cali ngày 15 tháng 4 năm 2012

Đại Hội 40 năm ra khơi

Đại Hội kỷ niệm 40 năm ĐNBB RA KHƠI được tổ chức tại Nam Cali ngày 15 tháng 4 năm 2012

Party sau Đại hội

Đại Hội kỷ niệm 40 năm ĐNBB RA KHƠI được tổ chức tại Nam Cali ngày 15 tháng 4 năm 2012
Đây là những hình ảnh ghi lại những kỷ niệm đáng nhớ của buổi party sau ngày Đại Hội với nụ cười ròn rã của Trần Quốc Khánh  mà giờ đây đã mãi mãi ra đi......

Sinh hoạt 23 ngày Đại Hội

Hội Ngộ kỷ niệm 40 năm ra trường

Đệ Nhị Bảo Bình thăm LasVegas

Las Vegas and Grand Canyon tour nhân Đại Hội Kỷ niệm 40 năm ra khơi năm 2012

Hàng Minh Thắng thăm viếng Mỹ

Sliceshows - Hàng Minh Thắng & Haỉ Thăm Viếng America Và Khóa 23 Họp Mặt Bỏ Tuí Tại Houston Texas Labor Day 2012 Tại nhà Bạn Thông

Please reload

bottom of page