Vài nét về Khóa 23 Đệ Nhị Bảo Bình

Hình Ảnh TTHL/HQ Nha Trang

Tìm lại những hình ảnh xưa

Lịch Sử Khóa 23 Đệ Nhị Bảo Bình

Khóa 23 Đệ Nhị Bảo Bình - Trường SQHQ Nhập Khóa ngày 15/04/1971. Mãn Khóa ngày 15/04/1972.

Khoá 23 sau năm 75

Hải Quân Việt Nam Cộng Hoà

Chiến hạm Hải Quân Việt Nam Cộng Hoà

Chiến hạm Của HQ VNCH được chuyển giao lại cho HQ Philipine sau ngày 30 tháng 4 năm 1975

Có những người anh - Video clip 1

Ca sĩ Thanh Lan

NVPhúc, NXTùng, Hổ (24), Phước (24): 4 tên trong số các SVSQ/HQ thực tập trên HQ500 đổ bộ lên đảo Phú Quốc.

Phạm Mai video

Phạm Mai video

Hình ảnh của bạn Phạm Mai, Nguyễn V. Tý và vài bạn 23

Please reload