top of page

Trung Đội 4 Chỉ Huy

Võ Hiếu Nghĩa
Võ Hiếu Nghĩa

TĐ Trưởng TĐ 4 CH

press to zoom
Mạnh Văn Mười
Mạnh Văn Mười

TĐ 4 CH

press to zoom
Nguyễn Thương (c)
Nguyễn Thương (c)

TĐ 4 CH

press to zoom
Võ Văn Thiện (c)
Võ Văn Thiện (c)

TĐ 4 CH

press to zoom
Nguyễn Quang Đăng
Nguyễn Quang Đăng

TĐ 4 CH

press to zoom
Bùi Thông Tuệ
Bùi Thông Tuệ

TĐ 4 CH

press to zoom
Lê Văn Nhơn
Lê Văn Nhơn

TĐ 4 CH

press to zoom
Nguyễn Tấn Lập
Nguyễn Tấn Lập

TĐ 4 CH

press to zoom
Đỗ Hữu Phước (c)
Đỗ Hữu Phước (c)

TĐ 4 CH

press to zoom
Nguyễn Văn Chủ
Nguyễn Văn Chủ

TĐ 4 CH

press to zoom
Nguyễn Văn Phong
Nguyễn Văn Phong

TĐ 4 CH

press to zoom
Vũ Đức Thông (c)
Vũ Đức Thông (c)

TĐ 4 CH

press to zoom
Trần Q. Khánh (c)
Trần Q. Khánh (c)

TĐ 4 CH

press to zoom
Liễu Văn Hỷ
Liễu Văn Hỷ

TĐ 4 CH

press to zoom
Đổng Văn Lý
Đổng Văn Lý

TĐ 4 CH

press to zoom
Trần Trọng Hoàng
Trần Trọng Hoàng

TĐ 4 CH

press to zoom
Trần Xuân Tĩnh
Trần Xuân Tĩnh

TĐ 4 CH

press to zoom
Nguyễn Đức Thịnh
Nguyễn Đức Thịnh

TĐ 4 CH

press to zoom
Nguyễn Văn Liệu
Nguyễn Văn Liệu

TĐ 4 CH

press to zoom
Lê Quang Vinh (c)
Lê Quang Vinh (c)

Cán Bộ TĐT đàn em

press to zoom
Hoàng Ngọc Trung
Hoàng Ngọc Trung

TĐ 4 CH

press to zoom
Nguyễn Thanh Minh
Nguyễn Thanh Minh

TĐ 4 CH

press to zoom
Nguyễn Đình Cư
Nguyễn Đình Cư

TĐ 4 CH- CB/ĐĐT Đàn em

press to zoom
bottom of page