Trung Đội 2 Cơ Khí

Nguyễn Trường Thế (c)
Trung Đội Trưởng TĐ 2 CK
Lê Xuân Hoài
TĐ 2 CK
Nguyễn Văn Thông
TĐ 2 CK
Võ Anh Kiệt
TĐ 2 CK
Đào Trọng Đạt
TĐ 2 CK
Huỳnh Vui
TĐ 2 CK
Nguyễn Thành Khuyến
TĐ 2 CK
Phạm Văn Tuấn
TĐ 2 CK
Trần Thế Vĩnh (c)
TĐ 2 CK
Ngô Đình Lệnh
TĐ 2 CK
Huỳnh Đông Phước
TĐ 2 CK
Lê Quang Thắng
TĐ 2 CK
Phạm Thế Thảnh
TĐ 2 CK
Đinh Hoàng Cảnh
TĐ 2 CK
Lê Công Thanh
TĐ 2 CK
Vũ Văn Thức (c)
Cán Bộ TĐT đàn em
Lương Văn Đính
TĐ 2 CK
Trần Thanh
TĐ 2 CK
Trần Thái Bình
TĐ 2 CK
Trần Kế Lộc
TĐ 2 CK
Võ Như Nguyên
TĐ 2 CK
Trương Văn Dần
TĐ 2 CK
Huỳnh Văn Tân
TĐ 2 CK
Show More

                                                                                         © Copyright 2017 De Nhi Bao Binh. All rights reserved.

   Contact:   Hội Ái Hữu Đệ Nhị Bảo Bình Khóa 23            Phụ trách: Nguyễn X. Tùng          Kỹ thuật: Trương V. Hùng           Cố vấn: Ngô V. Hùng