top of page

Đại Hội kỷ niệm  năm ĐNBB RA KHƠI được tổ chức tại Westminster CA ngày 15 tháng 4 năm 2007
Đây là những hình ảnh ghi lại những kỷ niệm đáng nhớ của ngày Đại Hội với những khuôn mặt thân thương mà giờ đây đã mãi mãi ra đi......

Please reload

Đại Hội KN 30 năm Ra Khơi Video

bottom of page