Đại Hội kỷ niệm  năm ĐNBB RA KHƠI được tổ chức tại Westminster CA ngày 15 tháng 4 năm 2007
Đây là những hình ảnh ghi lại những kỷ niệm đáng nhớ của ngày Đại Hội với những khuôn mặt thân thương mà giờ đây đã mãi mãi ra đi......

Please reload

Đại Hội KN 30 năm Ra Khơi Video

                                                                                         © Copyright 2017 De Nhi Bao Binh. All rights reserved.

   Contact:   Hội Ái Hữu Đệ Nhị Bảo Bình Khóa 23            Phụ trách: Nguyễn X. Tùng          Kỹ thuật: Trương V. Hùng           Cố vấn: Ngô V. Hùng