top of page

Thư Viện
Hình Ảnh 23

ĐNBB San Jose họp mặt

Các ĐNBB23 San Jose gặp nhau tại Nhà Hàng Ánh Hồng San Jose home 09/19/21 chào đón hai bạn HKB từ Washington và NXT từ Nam Cali đến thăm các bạn ĐNBB San Jose và Bắc Cali

01_F (16).jpg

Trường Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang

Hình ảnh kỷ niệm đáng nhớ của các SVSQ Hải Quân VNCH Khóa 23 mãn khóa 15/04/1972 tại trường Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang

TTHL_HQ_NT2.jpg

Các kỳ ĐNBB Họp Khoá

Những hình ảnh thân thương trong các kỳ họp khoá và họp mặt của ĐNBB Khoá 23 từ khi thành lập đến nay

HKDT6-2.jpg

Những kỷ niệm chất chứa trong lòng các ĐNBB Khóa 23

Ghi lại tất cả hình ảnh được lưu lại của các ĐNBB từ những ngày lưu hương trên xứ lạ quê người

IMG_4024.jpg
bottom of page