Diễn hành Tết Nhâm Dần

IMG_4923.heic

Xem diễn hành thêm trên youtube