top of page

Hệ Thống tự Chỉ Huy TĐ SVSQ Khóa 23

Giai đoạn đàn em

Tiểu Đoàn Phó:     Trần Ngọc Sơn

Đại Đội Phó Đại Đội Chỉ Huy:        Nguyễn Văn Quý

Trung Đội Phó Trung Đội 1:                          Nguyễn Vĩnh Lộc

Trung Đội Phó Trung Đội 2:                          Nguyễn Văn Viên

Trung Đội Phó Trung Đội 3:                          Nguyễn Đình Cư

Trung Đội Phó Trung Đội 4:                          Lê Quang Vinh

Trung Đội Phó Trung Đội 5:                          Trần Văn Năm

Trung Đội Phó Trung Đội 6:                          Lê Thành Công

 

Đại Đội Phó Đại Đội Cơ Khí:          Lê Phát Đạt

Trung Đội Phó Trung Đội 1:                          Nguyễn Đức Châu/ Lê Thiện Sỹ

Trung Đội Phó Trung Đội 2:                          Trương Văn Dần

Trung Đội Phó Trung Đội 3:                          Thái Kim Cơ/ Hàn Thụy Tiến

Trung Đội Phó Trung Đội 4:                          Nguyễn Thế Hùng

Trung Đội Phó Trung Đội 5:                          Trương Bửu Giám

Trung Đội Phó Trung Đội 6:                          Huỳnh Ngọc Luân

Tiểu Đoàn Trưởng:                         Nguyễn Vĩnh Lộc
 

Từ trái qua phải:

Đại Đội Trưởng Đại Đội Cơ Khí                   Nguyễn Thế Hùng

Đại Đội Trưởng Đại Đội Chỉ Huy:               Nguyễn Văn Viên

Tiểu Đoàn Trưởng:                                        Nguyễn Vĩnh Lộc

Đại Đội Trưởng đàn em:                                Nguyễn Đình Cư

Đại Đội Trưởng đàn em:                                Tô Quang Trung

Đại Đội Trưởng  Đại Đội Chỉ Huy : Nguyễn Văn Viên

Từ trái qua phải:

 Trung Đội Trưởng Trung Đội 4 Chỉ Huy:              Võ Hiếu Nghĩa

Trung Đội Trưởng Trung Đội 1 Chỉ Huy:              Nguyễn Quang Hiển

Trung Đội Trưởng Trung Đội 3 Chỉ Huy:              Đỗ Quý Trọng 

Đại Đội Trưởng  Đại Đội Chỉ Huy:        Nguyễn Văn Viên

Trung Đội Trưởng Trung Đội 2 Chỉ Huy:              Trương Văn Vinh

Trung Đội Trưởng Trung Đội 6 Chỉ Huy:              Trương Văn Hoàng

Trung Đội Trưởng Trung Đội 5 Chỉ Huy:              Trịnh Ngọc Thành

 

Đại Đội Trưởng Đại Đội Cơ Khí:            Nguyễn Thế Hùng


Từ trái qua phải:

 Trung Đội Trưởng Trung Đội 6 Cơ Khí:                 Huỳnh Ngọc Luân

 Trung Đội Trưởng Trung Đội 4 Cơ Khí:                  Trần Thanh Vân

Trung Đội Trưởng Trung Đội 5 Cơ Khí:                 Trương Bửu Giám

Đại Đội Trưởng  Đại Đội 4 Cơ Khí:                           Nguyễn Thế Hùng

Trung Đội Trưởng Trung Đội 2 Cơ Khí:                 Nguyễn Trường Thế

Trung Đội Trưởng Trung Đội 1 Cơ Khí:                 Lê Thiện Sỹ

Trung Đội Trưởng Trung Đội 3 Cơ Khí:                 Nguyễn Như Văn

Đại Đội Trưởng  Đàn em :
 

 • Nguyễn Đình Cư

 • Tô Quang Trung
   

Trung Đội Trưởng Đàn em:
 

 •   Trần Ngọc Thành

 • Cao Minh Tân

 • Phan Thành Danh 

 • Nguyễn Công Minh

 • Trần Quốc Khanh

 • Bùi Thông Tuệ

 • Trần Văn Đông

 • Vũ Văn Thức

 • Võ Anh Kiệt

 • Dương Văn Gõ

 • Phan Thế Hữu

 • Nguyễn Hoàng Minh

                    

Please reload

Giai đoạn đàn anh

bottom of page