Quân trường Nha Trang

Click vào  những thumbnail bên trái dưới đây để xem hình

40QTNT4

72BB_TD1CK_AutoGreen_Mar11

23ltsy1a

nqanh3a

P1020903

td6ch_thuctap_cauda

nqanh4d

nqanh4a

nqanh4e

ltsy3d-3

BoNgayXua_2

P1020918

k23tcd

Si-2

nqanh2a

P1020912

nxtunghaiphao

23TD6VanChuyen

IMG_68622

IMG_68632

K22_23

K22DoanhTrai

K22qtnt

HANTHaiPhao

P1020911

IMG_0162

volley_team_k23

volley_team_k23_11

volley_team_k23_10

23ltsy3e-2

72_TD1CK-2

23td1ch1

IMG_0142

72_TD1CK_BETA3

IMG_0148

23tambien

dtnguyentronghiep_team23

23haiphao

23td6haiphao-2

IMG_2307

Từ trái qua phải: HV Tân, TV Năm, TV Ninh, PV Đài, MV Tra (22), TB Giám (GĐ Đàn em)

23TCD

23phongthethao

23td5cokhi

ddcokhi

hungtrungdat-2

van5

van_duoc

van3

tonthatloi_nguyenvlieu

volley_team_k23_8

thuan_tien

volley_team_k23_7

volley_team_k23_9

van10

van12

tung_tot_le_di_phep

volley_team_k23_6

volley_team_k23_5

volley_team_k23_4

tvhai01

volley_team_k23_1

volley_team_k23_3

volley_team_k23_2

van11

P1020906

PVM_10_TubePVM

nvky01

P1020910

tvhai02

P1020907

nqanh3b

nxtung_dvho24

nvky02

IMG_0163

phuoc_hai

tung_ltcong_tkhieu

nguyenquanghien

trankyphuoc_san_hai_phao

lvnam_lhdien

bo_con_ngvlieu_tonthatloi

23td6haiphao

23LTSy2d

HQNT

71THACHKHUU1

duocvachuc

23ltsy2a-2

23ltsy2b-2

alpha2_3

23doibong_chuyen

IMG_0156

IMG_0155

huynhdacphuoc

dvtan

ltsy3a

van1

LTSy2e

nhminh

nhatrang5

dangkhanhlong

IMG_0153

PVM_09_TubePVM

tn

C-6

23omega10

giaidoandananh_sanhaiphao_nxtung_dvho24

72_TD1CK_HP

pthuu01

23ltsy2c

dien_doan

Tien Han + Dong Phan Xa

Dong Phan Xa + Tran van Hai

di_phep_nxt_lltri

QTNT_Ban

hien_ky01

cuthanhdanh

ltsy3c

dien_thang

hien_ky02

Tien Han + Tran van Hai

qtnt_2

haiphao

hkthuan02

IMG_0164

lvhien01

LTSy1d

P1020905

nguyenanhtuan

LTSy1b

IMG_0154

IMG_0161

Trần thế Vĩnh

IMG_0160

Nguyen van Phuoc-1

IMG_0152

van9

lmdoan

Tran van Hai 1-1

httien

hmthang

IMG_0145

23p15

hvt_honchong

Dong Phan Xa 1-1

IMG_0158

ltsy2h

pthuu02

tung_doi_tau_di_phep_tro_ve

lvhien02

                                                                                         © Copyright 2017 De Nhi Bao Binh. All rights reserved.

   Contact:   Hội Ái Hữu Đệ Nhị Bảo Bình Khóa 23            Phụ trách: Nguyễn X. Tùng          Kỹ thuật: Trương V. Hùng           Cố vấn: Ngô V. Hùng