Đại Hội kỷ niệm 35 năm ra khơi

Đại Hội kỷ niệm 35 năm ĐNBB RA KHƠI

Đại Hội kỷ niệm  năm ĐNBB RA KHƠI được tổ chức tại Houston TX ngày 15 tháng 4 năm 2009
Đây là những hình ảnh ghi lại những kỷ niệm đáng nhớ của ngày Đại Hội với những khuôn mặt thân thương mà giờ đây đã mãi mãi ra đi......

Hội ngộ Bảo Bình

Hội ngộ Bảo Bình

Vùng biển trời và màu mắt em

Vùng biển trời và màu mắt em

Please reload

                                                                                         © Copyright 2017 De Nhi Bao Binh. All rights reserved.

   Contact:   Hội Ái Hữu Đệ Nhị Bảo Bình Khóa 23            Phụ trách: Nguyễn X. Tùng          Kỹ thuật: Trương V. Hùng           Cố vấn: Ngô V. Hùng