Hướng dẫn xem Danh Sách 23

Các bạn chú ý

Danh sách 23 là tài liệu chỉ dành cho Khoá 23.

Bạn nào muốn tài liệu này xin liên lạc với TV của bạn hoặc Ban website 

Dùng khóa mở để xem danh sách này.

Khi đã xem được danh sách sách này các bạn cũng có thể cất giữ vào máy tính hoặc in ra bằng máy in riêng của các bạn

Mọi thắc mắc xin liên lạc với Ban Website tại email hoặc số phone trên TRANG NHÀ. Cám ơn các bạn.

Ban Website 

                                                                                         © Copyright 2017 De Nhi Bao Binh. All rights reserved.

   Contact:   Hội Ái Hữu Đệ Nhị Bảo Bình Khóa 23            Phụ trách: Nguyễn X. Tùng          Kỹ thuật: Trương V. Hùng           Cố vấn: Ngô V. Hùng