​Lễ mãn khóa 23

40QTNT4
ManKhoa23_Toan QKQK
04_Pre_grad_002
02_Pre_grad_001
Scan 13
MK23_04_TubePVM
Hinh-mau MK23
shapeimage_1
Scan 12-2
71_ND22_Trao_co_BB23_
dan-anh-man-khoa_03
Scan 8
IMG_0168
IMG_0169
Scan 7
Scan 6
Scan 5
IMG_0170
grad_13
grad_15
IMG_0167
IMG_0149
dan-anh-man-khoa_06
dan-anh-man-khoa_07
dan-anh-man-khoa_05
23_grad2
dan-anh-man-khoa_04
dan-anh-man-khoa_01
23grad10
dan-anh-man-khoa_08
23grad11a
23grad11c
23grad11b
23grad17
23grad15
23grad7b
23grad5
23Grad4c
23grad14
23grad4
23grad7
23_grad14b
23_Grad13
23grad2
23_Grad14a
07_Pre_grad_03
23grad4b
23_Grad14
04_Pre_grad_002
23grad2-2
08_pre_grad_0004
23_Grad12
05_Pre_grad_02
23_grad5
11_Pre_grad_10
09_pre_grad_04
02_Pre_grad_001
23_Grad9
Scan 10_2
Scan 3-3
Scan 19
Scan 15
Pro_grad_NQAnh
Scan 14-3
Scan 18-3
Scan 16-3
Scan 1-3
pro_grad_2
nqanh4c-2
Scan 2-2
nqanh2b-2
72_HHBB104
Pro_grad_1
IMG_0146
minh_to_lam_r
qtnt_3

                                                                                         © Copyright 2017 De Nhi Bao Binh. All rights reserved.

   Contact:   Hội Ái Hữu Đệ Nhị Bảo Bình Khóa 23            Phụ trách: Nguyễn X. Tùng          Kỹ thuật: Trương V. Hùng           Cố vấn: Ngô V. Hùng