top of page

Trung Đội 3 Cơ Khí

Nguyễn Như Văn
Nguyễn Như Văn

TĐ Trưởng TĐ 3 CK

press to zoom
Nguyễn Công Chức
Nguyễn Công Chức

TĐ 3 CK

press to zoom
Đặng Văn Nổ
Đặng Văn Nổ

TĐ 3 CK

press to zoom
Vũ Lê Điển
Vũ Lê Điển

TĐ 3 CK

press to zoom
Trần Minh Tâm (c)
Trần Minh Tâm (c)

TĐ 3 CK

press to zoom
Trần Minh Hoàng (c)
Trần Minh Hoàng (c)

TĐ 3 CK

press to zoom
Trần Ngọc Sang
Trần Ngọc Sang

TĐ 3 CK

press to zoom
Trần Văn Chuyển (c)
Trần Văn Chuyển (c)

TĐ 3 CK

press to zoom
Nguyễn Minh Trang
Nguyễn Minh Trang

TĐ 3 CK

press to zoom
Nguyễn Hữu Lãng
Nguyễn Hữu Lãng

TĐ 3 CK

press to zoom
Nguyễn Cảnh Tùy
Nguyễn Cảnh Tùy

TĐ 3 CK

press to zoom
Cao Thành Nam
Cao Thành Nam

TĐ 3 CK

press to zoom
Lê Ngọc Thanh
Lê Ngọc Thanh

TĐ 3 CK

press to zoom
Hàn Thụy Tiến
Hàn Thụy Tiến

TĐP TĐ3 CK (GĐ1)

press to zoom
Tạ Quang Thông
Tạ Quang Thông

TĐ 3 CK

press to zoom
Thái Kiêm Cơ
Thái Kiêm Cơ

TĐP TĐ3 CK (GĐ1)

press to zoom
Dương Văn Gõ
Dương Văn Gõ

Cán Bộ TĐT đàn em

press to zoom
Nguyễn Văn Rớt
Nguyễn Văn Rớt

TĐ 3 CK

press to zoom
Ngô Việt Hùng
Ngô Việt Hùng

TĐ 3 CK

press to zoom
Nguyễn Thanh Đằng
Nguyễn Thanh Đằng

TĐ 3 CK

press to zoom
Trần Hữu Đức
Trần Hữu Đức

TĐ 3 CK

press to zoom
Nguyễn Văn Được
Nguyễn Văn Được

TĐ 3 CK

press to zoom
Nguyễn Thiện Lộc
Nguyễn Thiện Lộc

TĐ 3 CK

press to zoom
Phạm Hiền
Phạm Hiền

TĐ 3 CK

press to zoom
Lê Thanh Phong
Lê Thanh Phong

TĐ 3 CK

press to zoom
bottom of page