top of page
Wave

 

Được tin buồn

người bạn của chúng ta:

ĐNBB Tạ Đình Khang

vừa giã từ Gia Đình ĐNBB .

Đệ Nhị Bảo Bình website

chân thành gởi lời chia buồn đến

Gia Đình .

Nguyện Cầu cho linh hồn bạn Khang

được thanh thản nơi cõi vĩnh hằng

 

Phân Ưu
bottom of page