top of page

Anh chị Đông PX thăm Santa Ana

HOME TOWN BUFFE

Ngày mai thứ sáu cuối tuần
Có buổi họp mặt bảo bình hăm ba
Đón  chào ngươi bạn phương xa
Trước đây là cũng  hăm ba bảo bình
Bạn bè đối đãi chân  tình
Là Đông phạn xá bảo binh hăm ba
Ai ai đều cũng biết qua
Vì chung một khoá hăm ba bảo bình
Bạn ơi thể hiện chút tình
Dù sao mình cũng bảo bình hăm ba
Địa điểm cũng tiện ghé qua
Tham gia họp mặt hăm ba bảo bình
Tuy rằng không được  linh đình
Nhưng cũng thể  hiện chút tình Hăm Ba
HKB

bottom of page