top of page

ĐẠI HỘI Kỷ Niệm 52 năm Đệ Nhị Bảo Bình Ra Khơi tại

Miền Nam California  Tháng 5 - 2024

 Ban Chấp Hành và đường hướng hoạt động trong tương lai  của nhiệm kỳ 2024-2026 .

 

Hội Trưởng                                             Đinh Hoàng Cảnh                    

Hội Phó                                                  Trần Khắc Hiểu                 

Thư Ký                                                    Đồng Văn Lý                

Thủ Quỹ  & Webmaster                          Nguyễn Xuân Tùng           

Ban Thông tin & Liên lạc                       Nguyễn Văn Viên       

Ban Xã hội                                              Nguyễn Văn Đông      

IT & Google groups                               Trương Vinh Hùng

Trưởng vùng Bắc Cali                            Ngô Lâm

Trưởng vùng Nam Cali                           Phạm Hữu Bình

Trưởng vùng Tây Bắc HK                      Lê xuân Hảo

Trưởng vùng Đông Bắc Canada             Phan Thế Hữu                                                            

Trưởng vùng Đông Nam HK                  Trần Hữu Đức

Liên lạc  Việt Nam                                  Đào Duy Ánh

Sinh hoạt:

 

- Các trưởng vùng sẽ cập nhât và thông báo những sinh hoạt trong vùng về thư ký để  phổ biến trên diễn đàn mỗi tam cá nguyệt .Quý trưởng vùng sẽ là những người hoạt động hữu hiệu nhất.

-Thủ qũy cập nhật tài chính mỗi tam cá nguyệt.

- Các bạn khi có dịp nhập vùng thăm viếng nên thông báo cho trưởng vùng để được đón tiếp.

-Ban Thông Tin & Liên Lạc sẽ  vận động các bạn chia sẻ kiến thức , đời sống, viết bài ….vv để đưa vào Website .

-Ban Chấp Hành sẽ tùy theo thời điểm và điều kiện tổ chức họp mặt mỗi năm ít nhất là một lần.

 -Thể hiện tinh thần tương thân tương ái trong Nước cũng như tại Hải Ngoại vẫn là mục tiêu của Hội Ái Hữu Đệ Nhị Bảo Bình. Để đơn giản .Mỗi khi có các bạn cần giúp đỡ ,Hội sẽ thông báo và gây quỹ giúp đỡ cho bạn đó trong một thời gian nhất định .Sau thời gian này,Hội sẽ tổng kết toàn bộ tài chính thu được ,gửi về cho người bạn cần giúp đỡ và qũy sẽ được đóng khi hoàn tất. 

 

- Quan hôn , tang chế vẫn theo nội qui đã ấn đinh.

bottom of page