top of page

Khoá 23 ĐNBB
Báo tin buồn cùng các bạn

  • Tin buồn từ VN do bạn Ngô Lâm từ San Jose thông báo:


Vừa nhận được tin buồn từ bạn Báo cho biết bạn Lại đăng Minh đã mất lúc 1 giờ sáng ngày 27/12/2021 tại SG. Vì trong mùa dịch nên đám tang sẽ được giải quyết gấp trong ngày.

Trân trọng thông báo đến các bạn,
Lâm ruồi

IMG-3641.JPG
bottom of page