top of page

 

Được tin buồn:

ĐNBB Lai Đăng Minh

vừa giã từ Gia Đình ĐNBB .

Đệ Nhị Bảo Bình website

chân thành gởi lời chia buồn đến

GĐ và gia quyến .

Nguyện Cầu cho linh hồn bạn Minh

được thanh thản nơi cõi vĩnh hằng

 

Phân Ưu
bottom of page