top of page
IMG_4312.jpg


 

Buổi họp mặt của BTC Đại Hội 50

tại Westminster California  ngày 4/2/2022

 

Chỉ còn khoảng một tháng nữa thôi là ngày Đại hội Kỷ Niệm 50 năm Ra Trường của chúng ta đang đến gần, đâu đó khắp nơi các ĐNBB Khóa 23 nô nức mong chờ ngày Hội lớn của chúng ta ngày mãn khóa của Khóa 23 Đệ Nhị Bảo Bình.

&&&

 

Thời gian      : Ngày Thứ Bảy 2 tháng 4 năm 2022  , Lúc 11:00 AM

 

Điạ điểm      : Seafood  Paradise Restaurant 

                      8602 Westminster Blvd 

                      Westminster , CA  92683

Các Bạn tham dự đã dự buổi ăn trưa và  họp bàn để phân chia và nhận công tác cho những ngày sắp tới .

Sau phiên họp này chúng ta sẽ liên lạc và  làm việc theo từng nhóm sẽ đươc phân nhiệm vụ trong những ngày

Đại Hội sắp tới.

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

bottom of page