top of page

Tin Buồn

Gia đình 23 ngậm ngùi tiễn biệt bạn:
 

Nguyễn Văn Đôn

 

đã ra đi cách đây hai tuần tại Qui Nhơn

bởi bệnh ung thư gan.

Nguyện cầu linh hồn bạn được thảnh thơi

và an lạc nơi chín suối.

Ngô Việt Hùng

đại diện Đệ Nhị Bảo Bình Khóa 23

 

bottom of page