Đại Gia Đình Đệ Nhị Bảo Bình 23 vô cùng thương tiếc chào vĩnh biệt bạn Cao Thành Nam...

Võ Hữu Phước đã ra đi

October 01, 2019

Bạn Võ Hữu Phước đã ra đi một cách âm thầm và bạn bè chỉ được tin sau đó khoảng 1 tháng, từ ngày anh tới Hoa Kỳ anh ít liên lạc với bạn bè 23 cho đến ngày anh nhắm mắt lìa đời. Thật buồn khi nghĩ về anh và xin cầu chúc  anh an nghỉ an lành trên cõi vĩnh hằng

Nguyễn Phong vừa mất

August 01, 2019

Tôi vừa nhận được hung tin từ bạn Báo cho biết chúng ta vừa mất thêm hai người bạn ở quê nhà. Một là bạn Nguyễn văn Đôn đã ra đi cách đây hai tuần tại Qui Nhơn bởi bệnh ung thư gan & Hai là bạn Nguyễn Phong mất cách đây hai ngày tại Phú yên bởi bệnh thận. Cả hai bạn đã được an táng xong. Xin trân trọng thông báo đến gia đình 23 ngậm ngùi tiễn biệt hai bạn của chúng ta.Tình thân, Lam ruồi .

Nguyễn Văn Đôn vừa ra đi

August 01, 2019

Tôi vừa nhận được hung tin từ bạn Báo cho biết chúng ta vừa mất thêm hai người bạn ở quê nhà. Một là bạn Nguyễn văn Đôn đã ra đi cách đây hai tuần tại Qui Nhơn bởi bệnh ung thư gan & Hai là bạn Nguyễn Phong mất cách đây hai ngày tại Phú yên bởi bệnh thận. Cả hai bạn đã được an táng xong. Xin trân trọng thông báo đến gia đình 23 ngậm ngùi tiễn biệt hai bạn của chúng ta.

Tình thân, Lam ruồi .

Trương Nguyện đã bỏ anh em

October 25, 2018

Vừa được tin ĐNBB Trương Nguyện đã bỏ anh em ra đi vĩnh viễn

Lê Quang Thắng không còn nữa

June 17, 2018

2018-06-16 6:35 GMT-04:00 'anh dao' via Hội Ái Hữu Đệ Nhị Bảo Bình <dnbb23@googlegroups.com>:

Xin thong bao cac ban 23 hay la ban Le Quang Thang vua tu tran trua hom nay thu Bay 16-6-2018 luc 12 gio trua.

...

Xin thong bao cac quan 23 hai ngoai hay tin buon

Chia buồn cùng Gia Đình Châu Phúc Chương

June 22, 2018

Chia buồn cùng Chị Chương và Gia Đình

Please reload

                                                                                         © Copyright 2017 De Nhi Bao Binh. All rights reserved.

   Contact:   Hội Ái Hữu Đệ Nhị Bảo Bình Khóa 23            Phụ trách: Nguyễn X. Tùng          Kỹ thuật: Trương V. Hùng           Cố vấn: Ngô V. Hùng