top of page

Page Title

SINH HOẠT ĐỆ II BẢO BÌNH

trong quí II của năm 2024 BCH Đệ II Bảo Bình niên khóa 2024-2026 có khá nhiều các sinh hoạt khắp nơi …
Thứ nhất cần nhắc lại quỹ tương trợ VN cho bạn Võ Văn Lý và bạn Huỳnh Kim Thuận ….Đã hoàn tất ( mỗi người $200 ) Để yểm trợ tinh thần an ủi hai bạn vược qua các cơn bệnh 

Vòng quanh nước Mỹ trước tiên chúng ta có các sinh hoạt như sau :

 

-Từ Montreal bạn Lê Mỹ đã qua Toronto( Canada) để thăm sư Thái Kiếm Cơ
- Vùng Đông Nam Hoa Kỳ chúng ta có trưởng vùng Trần Hữu Đức làm một chuyến công du thăm bạn Trần Xuân Tĩnh


-Vùng tây bắc Hoa kỳ anh chị Ngô Lâm đã phối hợp cùng anh chị Lương Văn Hiền Từ Texas qua về Thủ Phủ của California viếng thăm anh chị Đào Trọng Đạt 

Phía nam Cali. Bạn Đinh Hoàng Cảnh và Đồng Văn Lý cũng cố hâm nóng tình bạn. Nên có cuộc gặp gỡ bạn Vũ Lê Điển 

- Vùng tây cực bắc bạn Nguyễn Văn Đông đi thăm vợ chồng bạn Nguyễn Công Chức “ lá rách đùm lá tả tơi “ chị Nguyễn Công chức cách đây ba tuần khi bước xuống tam cấp vô ý ngã làm gẫy xương mắt cá cả hai chân Nên bây giờ bạn Nguyễn Công Chức bị cụt hai chân từ tù cải tảo của Việt Công năm xưa phải săn sóc chị Nguyễn Công Chúc ngồi xe lăn 

Từ quân Cam vùng Little Sài Gòn tường trình....Chúng tôi vẫn mong mỏi được đón nhận những tin tức khắp nơi của các bạn Đệ II Bảo Bình gởi về :

 

Đồng Văn Lý
Nhatrangngayxua @ Gmail.com

Every website has a story, and your visitors want to hear yours. This space is a great opportunity to give a full background on who you are, what your team does and what your site has to offer. Double click on the text box to start editing your content and make sure to add all the relevant details you want site visitors to know.

If you’re a business, talk about how you started and share your professional journey. Explain your core values, your commitment to customers and how you stand out from the crowd. Add a photo, gallery or video for even more engagement.

bottom of page