Họp mặt Bắc Cali

Click on each thumbnail to see picture

 

​Họp mặt Nam Cali

Click on each thumbnail to see picture

 

Thăm bạn Đông tại Úc

Click on each thumbnail to see picture

                                                                                         © Copyright 2017 De Nhi Bao Binh. All rights reserved.

   Contact:   Hội Ái Hữu Đệ Nhị Bảo Bình Khóa 23            Phụ trách: Nguyễn X. Tùng          Kỹ thuật: Trương V. Hùng           Cố vấn: Ngô V. Hùng