Họp mặt Bắc Cali

Click on each thumbnail to see picture

DSCN9275
DSCN9292
DSCN9285
DSCN9272
DSCN9277-1
DSC04607
DSCN9284
DSCN9296
 

​Họp mặt Nam Cali

Click on each thumbnail to see picture

IMG_1771
IMG_1813
IMG_1820
IMG_1828
IMG_1841
IMG_1840
IMG_1835
IMG_1838
IMG_1843
IMG_1876
IMG_1871
IMG_1874
IMG_1865
IMG_1868
IMG_1866
IMG_1870
IMG_1858
IMG_1864
IMG_1859
IMG_1857
IMG_1856
IMG_1861
IMG_1853
IMG_1851
IMG_1850
IMG_1848
IMG_1841
IMG_1840
IMG_1837
IMG_1838
IMG_1836
IMG_1835
IMG_1834
IMG_1833
IMG_1831
IMG_1829
IMG_1826
 

Thăm bạn Đông tại Úc

Click on each thumbnail to see picture

image3-4
image2
image1
Screenshot_20170727-100347
image5
image4-2

                                                                                         © Copyright 2017 De Nhi Bao Binh. All rights reserved.

   Contact:   Hội Ái Hữu Đệ Nhị Bảo Bình Khóa 23            Phụ trách: Nguyễn X. Tùng          Kỹ thuật: Trương V. Hùng           Cố vấn: Ngô V. Hùng