Được tin buồn Cụ Bà:
Nguyễn Thị Hoa
Nhạc mẫu của Bạn Đồng Văn Lý vừa qua đời
 
Gia đình ĐNBB xin gởi lời Thành Kính Phân Ưu
đến Anh Chị Đồng Văn Lý và tang quyến về sự mất mát lớn lao của gia đình. 
> Nguyện cầu linh hồn cụ Bà Maria Nguyễn Thị Hoa sớm về nước Chúa.