top of page

Tin Buồn

Thật xúc đông khi hay tin bạn:

Hồ Minh Thông

 HM Thông đã qua đời:

Vừa nhận tin trễ bạn HM Thông đã giã từ chúng ta sau một thời gian dài chiến đấu cùng bệnh tật. Thông đã ra đi vào ngày 08/02/2023 tại tư gia tỉnh Long xuyên. 

 

Website ĐNBB Khóa 23,

Chân thành gởi lời chia buồn

cùng tang quyến và tất cả bạn bè trên Thế Giới

Nguyện cầu linh hồn bạn được an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.

 

Thương tiếc và chào vĩnh biệt.

Ban Website ĐNBB Khóa 23

 
bottom of page