Tin mới nhất

Dec 28, 2017

Tin mới nhất từ bạn NQ Báo, Đại diện 23 tại VN thông báo đã tìm thấy một ĐNBB đã vắng bóng từ lâu đó là bạn Hồ Minh Thông của TĐ 5 CH ngày xưa. Hình bên là dung nhan mùa hạ của HM Thông trong một chầu cafe với bạn Báo tại Sài gòn. Các bạn nào thân cận nhất với bạn Thông hoặc các bạn

muốn liên lạc với Thông xin email về bạn Ngô Lâm để biết thêm chi tiết.

Đệ Nhị Bảo Bình

                                                                                         © Copyright 2017 De Nhi Bao Binh. All rights reserved.

   Contact:   Hội Ái Hữu Đệ Nhị Bảo Bình Khóa 23            Phụ trách: Nguyễn X. Tùng          Kỹ thuật: Trương V. Hùng           Cố vấn: Ngô V. Hùng