Được tin buồn người bạn của chúng ta:

ĐNBB Võ Hữu Phước

vừa giã từ Gia Đình ĐNBB .

Thay mặt Đệ Nhị Bảo Bình

chân thành gởi lời chia buồn đến

chị Phước và gia quyến .

Nguyện Cầu cho linh hồn bạn Phước

được thanh thản nơi cõi vĩnh hằng

 

Phân Ưu

                                                                                         © Copyright 2017 De Nhi Bao Binh. All rights reserved.

   Contact:   Hội Ái Hữu Đệ Nhị Bảo Bình Khóa 23            Phụ trách: Nguyễn X. Tùng          Kỹ thuật: Trương V. Hùng           Cố vấn: Ngô V. Hùng