top of page

Chia buồn

Gia Đình Đệ Nhị Bảo Bình Khóa 23 ngậm ngùi phân ưu:

ĐNBB

Nguyễn Phong

Vừa qua đời cách đây hai ngày

tại Phú Yên, Việt Nam.

 

Thay mặt toàn thể gia đình 23,

Chân thành chia buồn

cùng gia đình bạn Nguyễn Phong và gia quyến.

Nguyện cầu linh hồn bạn được an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.

 

Thương tiếc và chào vĩnh biệt.

Ngô Việt Hùng

bottom of page