top of page

Tin Buồn

Gia đình 23 thương tiếc vĩnh biệt bạn:
 

Cao Thành Nam

 

Người anh hùng đầu tiên của Khóa 23

đã ra đi

vì virus Covid-19 ngày 27 tháng 5, 2020

tại Worcester, Massachusetts  .

Nguyện cầu linh hồn bạn được thảnh thơi

và an lạc nơi chín suối.

Ngô Việt Hùng

và toàn thể anh em Đệ Nhị Bảo Bình Khóa 23

 

bottom of page