Chia buồn

Gia Đình Đệ Nhị Bảo Bình Khóa 23 ngậm ngùi phân ưu:

ĐNBB

Nguyễn Văn Hưu

Vừa từ giã bạn bè Đệ Nhị Bảo Bình 23

tại California, USA

 

Website ĐNBB Khóa 23,

Chân thành gởi lời chia buồn

cùng Phu Nhân Nguyễn Văn Hưu và tang quyến

Nguyện cầu linh hồn bạn được an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.

 

Thương tiếc và chào vĩnh biệt.

Ban Website ĐNBB Khóa 23

                                                                                         © Copyright 2017 De Nhi Bao Binh. All rights reserved.

   Contact:   Hội Ái Hữu Đệ Nhị Bảo Bình Khóa 23            Phụ trách: Nguyễn X. Tùng          Kỹ thuật: Trương V. Hùng           Cố vấn: Ngô V. Hùng