Được tin buồn:

Nhạc Mẫu

của bạn Phan V. Trung

Vừa qua đời tại Việt Nam
 

Hùng xin thay mặt cho toàn thể
Gia đình ĐNBB

Gởi lời thành kính chia buồn cùng
Anh Chị Phan Văn Trung.

Nguyện cầu linh hồn Bác được thanh thản nơi cõi Vĩnh Hằng.

Thành Kính Phân Ưu,

Phân Ưu

                                                                                         © Copyright 2017 De Nhi Bao Binh. All rights reserved.

   Contact:   Hội Ái Hữu Đệ Nhị Bảo Bình Khóa 23            Phụ trách: Nguyễn X. Tùng          Kỹ thuật: Trương V. Hùng           Cố vấn: Ngô V. Hùng