top of page

Phân Ưu

20170405_133410_edited.jpg

Gia đình 23 được tin buồn:

MariaTrần Thị Thu Hương

Phu Nhân bạn Nguyễn Văn Đông

 

Vừa qua đời tại Oregon

Gia Đình ĐNBB Khóa 23 xin chia buồn cùng

bạn Nguyễn Văn Đông và Gia Đình
 

Nguyện cầu linh hồn chị được an nghỉ

bình an trong tay Chúa và Mẹ Maria.

 

 Đệ Nhị Bảo Bình Khóa 23

 

bottom of page