top of page


Văn Nghệ mùa Đại Hội 52

Tình thư của lính
Hoa biển
Biển vắng
Biển tuyết
Tình yêu thủy thủ
Một lần xa bến
Biển tình
Nếu có yêu tôi

Xin hãy cho nhau Nụ Cười

 

bottom of page