top of page

Khoá 23 ĐNBB
Báo tin buồn cùng các bạn

  • Hung Tin từ bạn Ngô Lâm từ San Jose:


Quan Tạ Đình Khang K23 thuộc TĐ I CK phòng Beta3 sau khi bị stroke 6/28/2021 đem vào nhà thương lại bị thêm 2 lần stroke nữa 
và đã ra đi theo quan Nguyên Văn Hưu người ở chung phong Beta 3 sáng nay 11/29/2021 
Vì tang gia đang bối rối nên không rõ chi tiết sẽ câp nhật hóa khi có tin chánh thức từ người thân của quan Khang !
Ngay giờ phút này 11:25AM Eastern Time USA, gia đình Khang bên VN vẫn chưa biết !!

Lại một người bạn 23 vừa l/l được sau bao năm vắng bóng. Nay lại Vĩnh viễn ra đi!!!
Xin các bạn 23 vùng TX tổ chức được buổi thăm viếng cuối cùng người bạn xấu số ko được tham dự DH cuối cùng như mong muốn…

bottom of page