top of page

Tin Buồn

Thật xúc đông khi hay tin bạn:

 

Trần Văn Hai

(Trung Đội I Cơ Khí, phòng Beta 2)

 TV Hai đã qua đời vào lúc 8:00PM ngày 02/20/2022 tại Đức.

 

Website ĐNBB Khóa 23,

Chân thành gởi lời chia buồn

cùng tang quyến và tất cả bạn bè trên Thế Giới

Nguyện cầu linh hồn bạn được an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.

 

Thương tiếc và chào vĩnh biệt.

Ban Website ĐNBB Khóa 23

 
bottom of page