top of page

 

Được tin buồn:

ĐNBB Cao Minh Tân

 

vừa giã từ Gia Đình ĐNBB

lúc 15 giờ 15 ngày 27 tháng 5 năm 2023

tại xã Sưối Tiên, Nhatrang VN

Đệ Nhị Bảo Bình website

chân thành gởi lời chia buồn đến

Gia Đình và gia quyến .

Nguyện chúc vong linh bạn sớm phiêu diêu nơi miền cực lạc.

 

 

Phân Ưu
bottom of page