top of page

Tin Buồn

Được tin trễ:

 

ĐNBB Phan Văn Tòng

 

Mất năm 2018

tại Việt Nam

Nguyện cầu linh hồn bạn được thảnh thơi

và an lạc nơi chín suối.

Website 23 Đệ Nhị Bảo Bình Khóa 23

 

bottom of page