Hân hoan chào đón
Đệ Nhị Bảo Bình
50 năm Hội Ngộ
1972-2022

713B8519-40F1-40D4-989F-6971B76807D8.JPG