top of page
Beach Deck
Phân Ưu

Được tin buồn:

Nhạc Mẫu

của bạn Trần Cao Minh

Cụ Bà Lâm Thị Hảo

Pháp Danh Diệu Nhơn

 

vừa qua đời tại Việt Nam

ngày 20 tháng 8 năm 2021. hưởng thọ 91 tuổi

Ban Website Đệ Nhị Bảo Bình

tiếng nói chính thức của Hội Ái Hữu Đệ Nhị Bảo Bình Khóa 23

 

Xin gởi lời chia buồn đến

Anh Chị Trần Cao Minh và Gia Quyến.

 

Nguyện cầu hương linh Cụ Bà sớm thanh thản nơi cõi Phật

Thành Kính Phân Ưu,

bottom of page