top of page

LỜI MỜI

Lần này Hội Ngộ năm mươi hai (52)
Nhỏ nhất cũng là trên bảy mươi 
Chưa lão nhưng nào còn tuổi trẻ 
Hãy về Hội Ngộ bạn mình ơi 

Con cái hôm nay đã trưởng thành 
Ra vào vắng vẻ chỉ mình anh 
Mong sao có dịp ngồi tâm sự 
Tập họp chúng mình hãy điểm danh

Nếu còn vui được cứ nên vui 
Mai mốt tuổi già cũng chết thôi 
Cô độc một thân không bạn hữu
Người xưa nay đã khuất sau đồi 

Mượn lời bác Tiến dám xin mời 
Đông đủ về đây thỏa chí chơi 
Tổ chức khó khăn vì tuổi lớn 
Mai này không biết có còn ai 

Đồng Văn 

bottom of page