top of page

Hôm qua, ngày 05 tháng 01 năm 2018, phái đoàn gồm các anh chị Trương Bửu Giám, Nguyễn Hữu Em, và bạn Đào Duy Ánh đã hướng dẫn bạn Trần Văn Hai đi tham quan thắng cảnh San Diego như HKMH Midway, Old Light House ... Sau đó, các bạn đã ghé thăm nhà bạn Hoàng Văn Thành. Chúng tôi, các bạn ở San Diego ( anh chị Nguyễn Văn Kỳ, anh chị Trần Khắc Hiểu, riêng các bạn Lý Văn Năm và Nguyễn Văn Phúc vì kẹt công việc đã không đến được )      cũng được anh chị Hoàng Văn Thành mời đến nhà để gặp bạn Hai và phái đoàn tháp tùng. Mặc dù thời gian gặp gỡ nhau chỉ vài tiếng đồng hồ nhưng chúng tôi đã có được những giây phút đầy tình 23, cùng với tình thật nồng ấm, hiếu khách, hiếu bạn của anh chị chủ nhà Hoàng Văn Thành. 

Thay mặt cho tất cả các anh chị , chúng tôi xin được cám ơn anh chị Hoàng Văn Thành, đặc biệt là phu nhân bạn Hoàng Văn Thành vì anh em chúng tôi đã được chị lo cho anh em chúng tôi vừa được ăn, được nói mà còn được gói đem về.

Tường trình từ San Diego.

 

Trần Khắc Hiểu.

bottom of page