top of page

Tin Buồn

Thân gửi các bạn 23 ,

Trân trọng báo tin buồn một người bạn của chúng ta là bạn:
 

Châu Phúc Chương

vừa qua đời lúc 20 giờ ngày 8 tháng 12 năm 2017 tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương, Việt Nam.

 

Hùng xin thay mặt toàn thể gia đình 23, Chân thành chia buồn cùng gia đình bạn Châu Phúc Chương và gia quyến.

Nguyện cầu linh hồn bạn được an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.

Thương tiếc và chào vĩnh biệt.

Ngô Việt Hùng

bottom of page