© Copyright 2017 De Nhi Bao Binh. All rights reserved.

   Contact:   Hội Ái Hữu Đệ Nhị Bảo Bình Khóa 23            Phụ trách: Nguyễn X. Tùng          Kỹ thuật: Trương V. Hùng           Cố vấn: Ngô V. Hùng

                                

Tin buồn

Website Đệ Nhị Bảo Bình

vừa nhận được tin thật buồn từ

HT NV Hùng thông báo:
 

ĐNBB Trương Nguyện

vừa vĩnh viễn ra đi tại Sài Gòn.
 

BCH ĐNBB đang liên lạc với Gia Đình bạn Trương Nguyện bên VN để biết thêm chi tiết và chúng tôi sẽ thông báo tới các bạn.

 

Toàn ban website ĐNBB xin chân thành

chia buồn cùng gia đình

bạn Trương Nguyện và gia quyến.
 

Nguyện cầu cho linh hồn bạn được thảnh thơi an nghỉ nơi miền cực lạc.

 

Thành kính phân ưu.
 

Ban Website ĐNBB23