Phân Ưu

Beautiful Landscape

Được tin buồn người bạn của chúng ta:


ĐNBB Nguyễn Thanh Minh

vừa giã từ Gia Đình ĐNBB .

Đệ Nhị Bảo Bình website

chân thành gởi lời chia buồn đến

chị Nguyễn Thanh Minh và gia quyến .

Nguyện Cầu 

linh hồn bạn Nguyễn ThanhMinh

sớm về hưởng nhan thánh Chúa.

Phân Ưu
image_6483441.JPG