Phân Ưu

Beautiful Landscape

Được tin buồn người bạn của chúng ta:


ĐNBB Nguyễn Thanh Minh

vừa giã từ Gia Đình ĐNBB .

Đệ Nhị Bảo Bình website

chân thành gởi lời chia buồn đến

chị Nguyễn Thanh Minh và gia quyến .

Nguyện Cầu 

linh hồn bạn Nguyễn ThanhMinh

sớm về hưởng nhan thánh Chúa.

Phân Ưu

                                                                                         © Copyright 2017 De Nhi Bao Binh. All rights reserved.

   Contact:   Hội Ái Hữu Đệ Nhị Bảo Bình Khóa 23            Phụ trách: Nguyễn X. Tùng          Kỹ thuật: Trương V. Hùng           Cố vấn: Ngô V. Hùng