top of page

Phân Ưu

Beautiful Landscape

Được tin buồn Nhạc Phụ Bạn Nguyễn Đức Châu vừa qua đời vào ngày Thứ Ba 21 tháng 6, 2022.

Thay mặt các Anh Em trong Ban Website  Đệ Nhị Bảo Bình tôi xin

chân thành gởi lời chia buồn đến

Anh Chị Nguyễn Đức Châu và tang quyến. Xin Thiên Chúa toàn năng sớm đưa Linh Hồn Bác mau về nước Thiên Đàng.

Ban Website ĐNBB

bottom of page