DANH SÁCH các bạn 23

tham dự Đại hội kỷ niệm 50 năm Đệ Nhị Bảo Bình Hội Ngộ

tại Miền Nam California

Tháng 5 năm 2022

     Cập Nhật đến May 2nd, 2022

  1. Mai Văn An

  2. Trần Văn An

  3. Đào Duy Ánh

  4. PN Nguyễn Quang Ánh

  5. Hoàng Kim Bắc

  6. Phạm Hữu Bình

  7. Nguyễn Ngọc Cận

  8. Đinh Hoàng Cảnh

  9. Nguyễn Đức Châu

  10. Nguyễn Bá Chiến

  11. Trần Mạnh Cường

  12. Trương Văn Dần

  13. Đào Trọng Đạt

  14. Lê Minh Đoàn

  15. Nguyễn Văn Đông

  16. Nguyễn Hữu Em

  17. Trương Bửu Giám

  18. Trương Diên Hải

  19. Trương Minh Hải

  20. Lê Xuân Hảo

  21. Lương Văn Hiền

  22. Trần Khắc Hiểu

  23. Châu Dức Hiếu

  24. Lê Minh Hiếu

  25. Trịnh Hòe

  26. Nguyễn Văn Hồi

  27. Trần Ngọc Hồng

  28. Ngô Việt Hùng

  29. Trương Vĩnh Hùng

  30. Phan Thế Hữu

  31. Trần Quốc Khanh

  32. Nguyễn Hữu Khôi

  33. Nguyễn T. Khuyến

  34. Ngô Lâm

  35. Ngô Đình Lệnh

  36. Đăng Khánh Long

  37. Vũ Long

  38. Đồng Văn Lý

  39. Trần Cao Minh

  40. Trần Ngọc Minh

  41. Lý Văn Năm

  42. Trương Vĩnh Ninh

  43. Nguyễn Văn Quý

  44. Lê Thiện Sĩ

  45. Hàng Minh Thắng

  46. Hoàng Văn Thành

  47. Trần Ngọc Thành

  48. Nguyễn Văn Thiếu

  49. Tạ Quang Thông

  50. Nguyễn Văn Thông

  51. Hàn Thụy Tiến

  52. Trần Xuân Tĩnh

  53. Lê Công Tông

  54. Nguyễn Minh Trang

  55. Hoàng Ngọc Trung

  56. Phan Văn Trung

  57. Tô Quang Trung

  58. Trịnh Quang Từ

  59. Bùi Thông Tuệ

  60. Nguyễn Xuân Tùng

  61. Nguyễn Văn Tỷ

  62. Trần Cẩm Vân

  63. Nguyễn Như Văn

  64. Trần Thanh Vân

  65. Nguyễn Văn Viên

________________

Tổng Cộng: 110