top of page

DANH SÁCH các bạn 23

tham dự Đại hội kỷ niệm 52 năm Đệ Nhị Bảo Bình Hội Ngộ

tại Miền Nam California

Tháng 8 năm 2024

     Cập Nhật đến May 5th, 2024

 1. Mai Văn An

 2. Trần Văn An

 3. Đào Duy Ánh

 4. PN Nguyễn Quang Ánh

 5. Hoàng Kim Bắc

 6. Phạm Hữu Bình

 7. Nguyễn Ngọc Cận

 8. Đinh Hoàng Cảnh

 9. Nguyễn Đức Châu

 10. Nguyễn Bá Chiến

 11. Trần Mạnh Cường

 12. Trương Văn Dần

 13. Đào Trọng Đạt

 14. Lê Minh Đoàn

 15. Nguyễn Văn Đông

 16. Nguyễn Hữu Em

 17. Trương Bửu Giám

 18. Trương Diên Hải

 19. Trương Minh Hải

 20. Lê Xuân Hảo

 21. Lương Văn Hiền

 22. Trần Khắc Hiểu

 23. Châu Dức Hiếu

 24. Lê Minh Hiếu

 25. Trịnh Hòe

 26. Nguyễn Văn Hồi

 27. Trần Ngọc Hồng

 28. Ngô Việt Hùng

 29. Trương Vĩnh Hùng

 30. Phan Thế Hữu

 31. Trần Quốc Khanh

 32. Nguyễn Hữu Khôi

 33. Nguyễn T. Khuyến

 34. Ngô Lâm

 35. Ngô Đình Lệnh

 36. Đăng Khánh Long

 37. Vũ Long

 38. Đồng Văn Lý

 39. Trần Cao Minh

 40. Trần Ngọc Minh

 41. Lý Văn Năm

 42. Trương Vĩnh Ninh

 43. Nguyễn Văn Quý

 44. Lê Thiện Sĩ

 45. Hàng Minh Thắng

 46. Hoàng Văn Thành

 47. Trần Ngọc Thành

 48. Nguyễn Văn Thiếu

 49. Tạ Quang Thông

 50. Nguyễn Văn Thông

 51. Hàn Thụy Tiến

 52. Trần Xuân Tĩnh

 53. Lê Công Tông

 54. Nguyễn Minh Trang

 55. Hoàng Ngọc Trung

 56. Phan Văn Trung

 57. Tô Quang Trung

 58. Trịnh Quang Từ

 59. Bùi Thông Tuệ

 60. Nguyễn Xuân Tùng

 61. Nguyễn Văn Tỷ

 62. Trần Cẩm Vân

 63. Nguyễn Như Văn

 64. Trần Thanh Vân

 65. Nguyễn Văn Viên

________________

Tổng Cộng: 110

bottom of page