Chương trình Đại Hội

Kỷ niệm 50 năm ĐNBB Ra Khơi 

   Ban Tổ Chức Đại Hội 2022 xin cập nhật đến  Quý Bạn và Gia Đình diễn tiến công tác cho Đaị Hội 50 năm 2022 sẽ tổ chức tại Nam Cali.

 

** Ban Điều Hành Hội Ái Hữu Đệ Nhị Bảo Bình: 

      Yểm trợ và cố vấn.

** Ban Tổ Chức Đại Hội kỷ niệm 50 năm ra trường:

       * Trưởng Ban                          :  Đinh Hoàng Cảnh 

       * Phụ tá trưởng ban                 ;  Phạm Hữu Bình

       * Thủ quỹ                                :  Nguyễn Hữu Em

       * Nghi lễ                                  : Trần Khắc Hiểu     

       * Tiếp tân                                 : Trần Ngọc Thành, Hoàng Văn Thành, Tô Quang Trung , Lê Thiện Sĩ

       * Thông tin, liên lạc & Web     : Nguyễn Xuân Tùng 

       * Trang trí                                : Ban Tổ Chức

       * Công tác                               :  Phạm Hữu Bình, Hoàng Ngọc Trung, Nguyễn Đức Châu

       * Chương trình & văn nghệ    : Đinh Hoàng Cảnh, Phan Văn Trung, Trần Khắc Hiểu, Nguyễn Bá Chiến

       * Du ngoạn & Vui chơi           : Tô Quang Trung, Nguyễn Bá Chiến

       * Vận chuyển                          : Đào Duy Ánh, Lê Thiện Sĩ 

                                              :     

 ** Chương trình tổng quát cho 3 ngày :

 

      * Thứ Sáu 6 tháng 5 năm 2022  Đêm Hội Ngộ :

             Hội ngộ hàn huyên , tâm sự

             Tại: Hội trường Ramada Plaza từ 6:00 giờ chiều

             10022 Garden Grove, Garden Grove CA  92844.

 

      * Thứ Bảy 7 tháng 5 năm 2022  Đêm Tâm Giao :

             Sinh hoạt nội bộ, hát cho nhau nghe, nhạc tour.

             Tại: Seafood Paradise  Restaurant  từ 6:00 giờ chiều

                    8602 Westminster Blvd ,Westminster CA 92683.

 

     * Chủ Nhật 8 tháng 5 năm 2022

        - Buổi sáng: lúc 10:00 sáng

             Lễ Tưởng Niệm các ĐNBB đã qua đời.

            Tại: Tượng Đài Chiến Sĩ Việt & Mỹ  

            14180 All Amerian Way,Westminster CA 92683
 

        - Đêm Dạ Tiệc:

           Nhà hàng Paracel seafood 

           15583 Brookhurst St.

           Westminster CA 92683

 

           5:30pm - 7:00pm: Tiếp tân, Chụp hình lưu niệm, Appertize & Open bar

           7:00pm - 11:30pm: Dạ tiệc & Dạ vũ

       

 

   ** Quỹ Mạnh Thường Quân .

 

   Thưa Quý Bạn,Theo thông lệ và cũng để ủng hộ tinh thần cho Ban Tổ Chức Đại Hội 50 năm ngày ra trường, đồng thời giúp chúng tôi có đủ phương tiện với tinh hình thị trường thay đổi và những chi phí ngoài dự trù.Ban Tổ Chức Đại Hội 50 năm ngày ra trường mong được sự  ủng hộ quảng đại cuả Quý Bạn và Gia Đình cho quỹ Mạnh Thường Quân. Chúng tôi tri ân những đóng góp quý báu cuả Quý Bạn và Gia Đình.

Chi tiết ủng hộ cho quỹ Mạnh Thường Quân sẽ được Thủ Quỹ Nguyễn Hữu Em thông báo đến Quý Bạn và Gia Đình ngày gần đây.

 

  Thưa Quý Bạn ,Đại Hội 50 năm kỷ niệm ngày ra trường mang rất nhiều ý nghĩa với chúng ta, Ban Tổ Chức Đại Hội 50 năm kỷ niệm ngày ra trường  sẽ cố gắng để Qúy Bạn và Gia đình  có những ngày vui tại Nam Cali.

Kính chúc Quý Bạn và Gia Đình an vui và sức khỏe.

 

TM Ban Tổ Chức 

Đinh Hoàng Cảnh

                                                                                         © Copyright 2017 De Nhi Bao Binh. All rights reserved.

   Contact:   Hội Ái Hữu Đệ Nhị Bảo Bình Khóa 23            Phụ trách: Nguyễn X. Tùng          Kỹ thuật: Trương V. Hùng           Cố vấn: Ngô V. Hùng